Chính sách này được kiểm tra và thay đổi lần cuối vào ngày 06 tháng 10 năm 2023 và áp dụng cho công dân và thường trú nhân hợp pháp của Việt Nam
 

1. Giới thiệu

Trang web của chúng tôi, https://nahavan.com (sau đây gọi là: “NAHAVAN”, “chúng tôi”, “trang web”) sử dụng cookie và các công nghệ liên quan khác (để thuận tiện, tất cả các công nghệ được gọi là “cookie”). Cookie cũng được đặt bởi các bên thứ ba mà chúng tôi đã tham gia. Trong tài liệu bên dưới, NAHAVAN thông báo cho bạn về việc sử dụng cookie trên trang web này. Bằng việc truy cập trang web này bạn đồng ý với chính sách cookie của chúng tôi.
 
Chúng tôi không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân cho bên thứ ba để lấy tiền. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ một số thông tin cá nhân nhất định cho bên thứ ba trong các trường hợp có thể được coi là "Chia sẻ" phục vụ cho việc vận hành hệ thống và đo lường dịch vụ.
 

2. Cookie

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, bạn có thể cần lưu trữ và/hoặc đọc một số dữ liệu nhất định từ thiết bị của mình bằng cách sử dụng các công nghệ như cookie.
 

2.1 Cookie kỹ thuật

Một số cookie có nhiệm vụ đảm bảo cho một số thành phần của trang web hoạt động bình thường và các tùy chọn người dùng của bạn vẫn được biết đến. Bằng cách đặt các cookie chức năng này, giúp cho việc truy cập trang web dễ dàng hơn. Bằng cách này, bạn không cần phải nhập lại cùng một thông tin khi truy cập trang web của chúng tôi. Ví dụ, các mặt hàng vẫn còn trong giỏ hàng của bạn cho đến khi bạn thanh toán vào lần sau.
 

2.2 Cookie thống kê

NAHAVAN sử dụng cookie thống kê để tối ưu hóa trải nghiệm trang web cho người dùng. Với những cookie thống kê như thế này, chúng tôi có được thông tin chi tiết về cách sử dụng và vận hành trang web của mình.
 

2.3 Cookie quảng cáo

Chúng tôi sử dụng cookie quảng cáo để cho phép chúng tôi cá nhân hóa quảng cáo cho bạn và chúng tôi (cũng như các bên thứ ba) hiểu rõ hơn về kết quả của chiến dịch. Điều này xảy ra dựa trên hồ sơ chúng tôi tạo dựa trên nhấp chuột và lịch sử lướt web của bạn trong và ngoài website NaHaVan.Com . Với những cookie quảng cáo, bạn với tư cách là khách truy cập trang web, được liên kết với một ID duy nhất. Ví dụ, bạn có thể nhìn thấy quảng cáo của chúng tôi vì lịch sử tìm kiếm của bạn về một sản phẩm nào đó chẳng hạn.
 

2.4 Cookie tiếp thị, theo dõi

Cookie tiếp thị, theo dõi là cookie hoặc bất kỳ hình thức lưu trữ cục bộ nào khác, được sử dụng để tạo hồ sơ người dùng nhằm mục đích hiển thị quảng cáo hoặc theo dõi người dùng trên trang web này hoặc trên một số trang web của bên thứ ba nhằm phục vụ cho các mục đích tiếp thị tương tự.
 

2.5 Cookie mạng xã hội

Trên trang web này, NAHAVAN đã bao gồm nội dung từ Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram và Pinterest và các trang mạng xã hội tương tự khác. Cookie này dùng để quảng bá các trang web (ví dụ: “thích”, “ghim”, “share”, hoặc “tweet” ) hoặc chia sẻ trên các mạng xã hội như Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram và Pinterest... Các nội dung này được đặt theo cookie của bên thứ ba. Nội dung này có thể lưu trữ và xử lý một số thông tin nhất định dành cho quảng cáo được cá nhân hóa. Bạn vui lòng đọc tuyên bố về chính sách bảo mật và chính sách cookie của các mạng xã hội này để hiểu rõ thêm về cách xữ lí dữ liệu cá nhân của họ.
 

3. Các cookie cơ bản

3.1 Google Fonts

Chúng tôi sử dụng Google Fonts để hiển thị webfont. Xem thêm
Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc chính sách bảo mật của Google Fonts.
 

3.2 Haravan

Chúng tôi sử dụng Haravan làm nền tảng quản lí, vận hành và lưu trữ dịch vụ. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem chính sách bảo mật của Haravan.
 

3.3 YouTube

Chúng tôi sử dụng YouTube để hiển thị video. Xem thêm
Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc chính sách bảo mật của Youtube.
 

3.4 Facebook

NAHAVAN sử dụng Facebook để hiển thị các bài đăng xã hội của fanpage và/hoặc các nút chia sẻ xã hội. Xem thêm
Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc thêm chính sách cookie của Facebook.
 

3.5 Twitter

Chúng tôi sử dụng Twitter để hiển thị các bài đăng xã hội và/hoặc các nút chia sẻ xã hội. Xem thêm
Để biết thêm thông tin, vui lòng xem thêm chính sách bảo mật của Twitter.
 

3.6 LinkedIn

Chúng tôi sử dụng cookie LinkedIn để hiển thị các nút chia sẻ xã hội. Xem thêm
Để biết thêm thông tin, vui lòng xem thêm chính sách quyền riêng tư Linkedln.
 

3.7 Instagram

NAHAVAN sử dụng Instagram để hiển thị các bài đăng xã hội và/hoặc các nút chia sẻ xã hội. Xem thêm
Để biết thêm thông tin, vui lòng xem thêm chính sách bảo mật của Instagram.
 

3.8 Pinterest

Chúng tôi sử dụng cookie Pinterest để hiển thị các nút chia sẻ xã hội. Xem thêm
Để biết thêm thông tin, vui lòng xem thêm chính sách quyền riêng tư của Pinterest.
 

3.8 Các Cookie bên thư ba khác

Các cookie của bên thứ ba khác (nếu có) là các cookie kỹ thuật, thống kê, quảng cáo, tiếp thị, theo dõi và cookie mạng xã hội khác quy định tại "điều 2" của chính sách này.
 

4. Quyền bật, tắt hoặc xóa cookie

Bạn có thể sử dụng trình duyệt internet của mình để bật/tắt và xóa cookie tự động hoặc thủ công. Bạn cũng có thể chỉ định rằng một số cookie nhất định không được đặt. Để biết thêm thông tin về các tùy chọn này, vui lòng tham khảo hướng dẫn trong phần trợ giúp của trình duyệt bạn đang sử dụng. Xin lưu ý rằng một trang web bất kì có thể không hoạt động bình thường nếu tất cả cookie bị tắt. Nếu bạn xóa cookie trong trình duyệt của mình, chúng sẽ được đặt lại sau khi bạn truy cập lại trang web đó vào lần sau.
Để biết thêm thông tin về các quyền của bạn đối với dữ liệu cá nhân, vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của NaHaVan.
 

5. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách cookie, vui lòng liên hệ với NAHAVAN để được giúp đỡ và trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn.