Chính sách bảo mật được cập nhật lần cuối vào ngày 06 tháng 10 năm 2023

1. Giới thiệu

NAHAVAN (“NaHaVan.Com”, “chúng tôi”, “website” hoặc “của chúng tôi”) vận hành trang web https://nahavan.com.

Trang này thông báo cho bạn về các chính sách của NAHAVAN liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân khi bạn sử dụng Dịch vụ của NAHAVAN. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai trừ khi được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

NAHAVAN coi trọng thông tin cá nhân của bạn và chỉ sử dụng thông tin đó để cung cấp và cải thiện dịch vụ. Bằng cách sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng dữ liệu của mình theo Chính sách bảo mật này. Tất cả các điều khoản được sử dụng trong Chính sách bảo mật về quyền riêng tư này đều có cùng định nghĩa với các điều khoản được nêu trong Điều khoản dịch vụ của NAHAVAN.

 

2. Thu thập và sử dụng thông tin

Trong khi sử dụng dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn. Thông tin nhận dạng cá nhân (“Thông tin cá nhân”) có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

  • Tên
  • Email
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ
  • Giới tính
  • Sinh nhật
  • Thông tin mạng xã hội
 

3. Dữ liệu nhật ký

Khi bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập một số dữ liệu nhất định mà trình duyệt của bạn gửi cho chúng tôi (“Dữ liệu nhật ký”). Dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang bạn truy cập trên Dịch vụ của chúng tôi, ngày và giờ bạn truy cập, thời gian bạn dành cho chúng và các thống kê khác. Chúng tôi thu thập thông tin này một cách chính thức để hỗ trợ chúng tôi cung cấp dịch vụ của mình.
 

4. Cookies

Trang web của chúng tôi gửi các tệp nhỏ, được gọi là cookie, tới trình duyệt của bạn có chứa mã định danh duy nhất. Những cookie này được lưu trữ trên trình duyệt của bạn và được sử dụng để thu thập thông tin. Trang web này sử dụng cookie quảng cáo để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn, cũng như hiểu rõ hơn về các chiến dịch của chúng tôi và của các bên thứ ba. Thông qua những cookie này, chúng tôi có thể tùy chỉnh quảng cáo của mình theo sở thích của bạn, tạo ra trải nghiệm thú vị hơn. Bằng việc truy cập website nahavan.com bạn đồng ý với chính sách Cookie của chúng tôi.
 

5. Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể thuê các công ty hoặc cá nhân bên thứ ba để hỗ trợ, cung cấp dịch vụ, thực hiện các hoạt động liên quan đến dịch vụ hoặc hỗ trợ chúng tôi phân tích số liệu liên quan đến dịch vụ. Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn để thay mặt chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ này và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác.
 

6. Bảo vệ

Việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng thực tế cho thấy rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của thông tin đó.
 

7. Liên kết đến các trang web khác

Trên website này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào siêu liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên xem lại chính sách bảo mật của mọi trang web bạn truy cập trước khi tương tác với nó. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc tính chính xác của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào.
 

8. Quyền riêng tư của trẻ em

Chúng tôi rất coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ em và không cố ý thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào từ trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con mình đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và cần xóa nó, vui lòng liên hệ chúng tôi ngay lập tức. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết để đảm bảo thông tin bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi.
 

9. Tuân thủ pháp luật

Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi các cơ quan chức năng  đủ thẩm quyền hoặc tòa án yêu cầu phải làm như vậy. Chúng tôi có nghĩa vụ bảo vệ quyền riêng tư của bạn một cách nghiêm túc và sẽ chỉ tiết lộ thông tin của bạn khi thực sự cần thiết.
 

10. Thay đổi Chính sách Bảo mật này

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật quyền riêng tư của mình. Chúng tôi sẽ đăng chính sách quyền riêng tư mới trên trang này. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét định kỳ chính sách này để biết bất kỳ cập nhật nào. Mọi thay đổi đối với chính sách bảo mật của chúng tôi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang này.
 

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách bảo mật của NAHAVAN, vui lòng liên hệ với NAHAVAN để được giúp đỡ và trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn